แกรนด์ปารีส 6วัน3คืน (TG)
สินค้าลดราคา
39,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คลิกอ่านโปรแกรม

เดินทาง 12-17 พ.ย. 2562

ไฮไลท์ของโปรแกรม

- บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง

น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%

- ปารีส   พระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟล ประตูชัย พิพิธภัณฑ์ลุฟว์

- อิสระช้อปปิ้งจุใจ  ถนนชองป์เอลิเซ่ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยตต์